{ "media":[ {"type":"image","src":"demo\/work\/a.jpg"}, {"type":"image","src":"demo\/work\/b.jpg"}, {"type":"image","src":"demo\/work\/c.jpg"}, {"type":"image","src":"demo\/work\/d.jpg"}, {"type":"image","src":"demo\/work\/e.jpg"} ], "enableslider":1, "title":"Krema Stüdyo
3D Modelleme<\/small>", "description":"

Günümüz dünyasında 3D Tasarım ve Modelleme endüstri, eğlence, üretim, havacılık-uzay sanayinde ve mimarlık alanlarıyla iç içe çalışan bir sektördür. Özellikle ürün geliştirme alanında 3D tasarım ürünün anlaşılmasında ve gözden geçirilmesinde tasarımcıya ve tüketiciye çok faydalı bilgiler sunmaktadır. Projesi belirli olan veya olmayan ürünlerinizin 3 boyutlu çizimi ve modellemesi Krema Stüdyo Görsel Tanıtım tarafından gerçek ile birebir olarak yapılır. Bünyemizdeki ödüllü tasarımcılar tarafından modellenmektedir.<\/p>" }